Prispengar

€ To be announced...

Prize money

HÅLLBARHET/

SUSTAINABILITY

Zero Emission Match Race 2019 är världens första hållbara seglingstävling i seglingskonceptet Match Racing. Vi utgår från de tre hållbarhetsbegreppen; Social-, Ekonomisk- och Ekologisk Hållbarhet.

Zero Emission Match Race 2019 is the worlds first sustainable sailingevent in the koncept of Match Racing. During the regatta we'll work with the three dimensions of sustainability; social, economy and environment sustainability.